Servicii

 

  • Executăm traduceri şi interpretări pentru Birourile de Avocatură, Notari Publici, Instanţe Judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea conform prevederilor legilor in vigoare;
  • Efectuăm traduceri scrise, certificate sau legalizate a documentelor;
  • Efectuăm traduceri la solicitarea altor societăţi de profil din întreaga ţară;
  • Realizăm servicii de interpretariat în discuţiile între vorbitori de limba română şi cei de limba germană;
  • Efectuăm la solicitare legatura între instituţiile statului român şi cele ale statelor în care se vorbeşte limba germană;
  • Facilităm contactul clienţilor români cu birouri de avocatură din statele în care se vorbeşte limba germană, respectiv a vorbitorilor de limba germană cu birouri de avocatură, notariate etc din România;
  • Sprijinim birourile de avocatură, notariate etc. în redefinirea contactului cu mandanţii lor din România;
  • Îndeplinim, la solicitarea clientului român, formalităţile cerute de autorităţile statelor în care se vorbeşte limba germană, printr-o sentinţă judecatorească, decizie contravenţională etc.